Het allereerste Chroom-6-Feiten Congres bood ruimte voor 200 gasten, al had de organisatie een dubbel zo grote zaal kunnen vullen. Hieruit blijkt maar weer hoe actueel het thema Chroom-6 is. Er is steeds meer aandacht voor deze risicovolle stof, onder opdrachtgevers, maar ook in de media en de politiek.
Er heerst nog veel onduidelijkheid over Chroom-6, wat voldoende input gaf voor een inspirerende middag. 

Chroom-6 komt niet alleen voor in verf. Het kan ook voorkomen in ander producten, zoals: cement. Ook dan is er een gezondheidsrisico.
In het geval van cement bijvoorbeeld, kan chroom-6 bij een allergische reactie cementeczeem veroorzaken.

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr.

Link naar het artikel: zoek.officielebekendmakingen.nl

Er is een nieuwe versie SaS 6.0. Deze staat in de Arbo nieuwsbrief van ProRail die u kunt lezen via onderstaande link.

Arbo nieuwsbrief Toepassing chroom VI in ProRail Objecten.

 

 

 

­