Bron: Federatie Metaal & Electro 21/09/2018

De Europese regelgeving voor chemische stoffen (REACH) zorgt ervoor dat het gebruik van Chroom-VI vanaf 21 september 2017(sunset date) alleen is toegestaan door bedrijven met een vergunning(=autorisatie). Helaas is deze zomer gebleken dat de Europese Commissie pas na 21 september een besluit neemt over de autorisatieaanvragen van Europese bedrijven. Wat betekent dat voor Nederlandse ondernemingen?

Een belangrijke autorisatieaanvraag is ingediend door het zogenoemde CTAC sub consortium dat bestaat uit grote producenten en importeurs van Chroom-VI chemicaliƫn. De aanvraag omvat drie groepen bedrijven:

  1. Chemiebedrijven die Chroom-VI-verbindingen maken/importeren (= de aanvragers)
  2. Applicateurs/gebruikers van Chroom-VI-verbindingen (= oppervlakte behandelingsbedrijven)
  3. Eindgebruikers van de met Chroom-VI behandelde producten (bijvoorbeeld bouwbedrijven en machinebouwers en sierverchroomde producten)

REACH voorziet er in dat de autorisatie als deze wordt verleend niet alleen geldig is voor de leveranciers van Chroom-VI verbindingen, maar ook voor hun klanten en de klanten daarvan. Anders zou een aanvraag immers zinloos zijn. Alle bedrijven moeten wel voldoen aan de eisen van de autorisatie. 

Gevolgen uitstel autorisatiebesluit EU Commissie    

Wat betekent uitstel voor jouw bedrijf?

  • De sunset date blijft 21 september 17, wat een verbod op gebruik van Chroom VI-verbindingen betekent, tenzij een autorisatie wordt verleend.
  • Chemiebedrijven en hun klanten (applicateurs en eindgebruikers) die een autorisatieaanvraag hebben ingediend, houden automatisch het recht om Chroom-VI te blijven gebruiken zolang het besluit uitblijft.
  • Chemiebedrijven die geen aanvraag hebben ingediend moeten na 21 september stoppen met leveren. Hun klanten moeten overstappen naar een leverancier die wel een aanvraag heeft ingediend.
  • Applicateurs die meeliften in de autorisatieaanvraag van de toeleverancier, moeten nagaan of ze aan de voorwaarden van die autorisatieaanvraag voldoen. Als dat het geval is kunnen ze Chroom-VI blijven gebruiken. Nadat de Europese Commissie haar besluit heeft genomen, moeten de bedrijven controleren of de vergunningseisen strenger of juist minder streng zijn vastgesteld in vergelijking met de originele aanvraag. Het ligt overigens voor de hand dat de chemieleverancier de applicateurs hierover informeert onder andere via de Safety Data Sheets. 
  • Art 66 van REACH bevat een notificatieplicht van het gebruik van Chroom-VI voor applicateurs. Deze verplichting wordt tot het moment van besluit opgeschort. Dit kan niet anders, omdat registratie van gebruik alleen kan onder vermelding van het autorisatienummer dat pas beschikbaar komt na het besluit van de Europese Commissie.
  • Eindgebruikers; je bent afhankelijk van de situatie in de toeleveringsketen. De meeste applicateurs zullen profiteren van de autorisatieaanvraag of kunnen overschakelen op een andere leverancier. Neem bij twijfel contact op met jouw leverancier.

FME verwacht dat de notificatieplicht niet relevant is voor de eindgebruikers van met Chroom-VI behandelde producten. Dit komt omdat bij de behandeling van een product Chroom-VI chemisch wordt omgevormd tot een niet carcinogene Chroom-III verbinding of metallisch Chroom.

 

­