Bron: Rijkswaterstaat

Bij het werken aan objecten waarbij chroom-6 is toegepast moeten adequate maatregelen genomen worden om gevaar voor de gezondheid en de leefomgeving te vermijden, conform de wettelijke bepalingen.

 

Ook nu kunnen werknemers van opdrachtnemers of collega’s van Rijkswaterstaat worden blootgesteld bij onderhoud of sloop. Denk bijvoorbeeld aan het gritstralen en het stof dat ervan afkomt. De afspraken binnen Rijkswaterstaat zijn dat de volgende stappen moeten worden doorlopen: 

  • Wees transparant over de risico’s en preventieve maatregelen;
  • Neem monsters van het oppervlak waaraan werkzaamheden worden verricht;
  • Stel vast wat er in zit en wat dus in de lucht kan komen;
  • De preventieve maatregelen dienen daarop te worden afgestemd in samenspraak met de opdrachtnemer.

­