Chroom-6 is een kankerverwekkende stof die vrijkomt bij verwijdering en renovatie.  De verf en coating is gebruikt bij bruggen, stations en andere bouwprojecten. De rijksopdrachtgevers gaan werken met een streng protocol om de risico’s voor bouwvakkers te minimaliseren. Het zal de projecten fors duurder maken.

Het regime is streng en heeft veel weg van het asbest-protocol. Er gaan strikte regels gelden omtrent handschoenen, maskers en aparte reiniging van kleding. Chroom-6 kan op drie verschillende manieren het lichaam binnendringen en verhogen vooral het risico op longkanker. Inslikken, inademen of aanraking via de huid zijn een bedreiging voor de gezondheid en moet zoveel mogelijk worden voorkomen.

Meerkosten op bordje Rijk

Over de meerkosten van de manier van werken wordt in het protocol niet gerept, maar het is duidelijk dat de aanwezigheid van Chroom-6 de kosten van renovatieprojecten flink zal opjagen. De maatregelen kosten relatief veel extra tijd en moeite en zullen voor rekening van de werkgever, het Rijk, zijn.

Risicoklussen Chroom-6

  • Machinaal schuren/ slijpen / afbramen / gebruik trilnaaldhamer
  • Stralen nadat het oppervlak is behandeld met gel
  • Boren
  • Doorslijpen
  • Snijbranden
  • Lassen op een gecoat oppervlak
  • Thermisch gutsen
  • Heet stoken
  • Losbouten
  • Handmatig nat schuren

Zo moest KWS bij de renovatie van de Waalbrug 140 werkplannen omgooien. De kennis die afgelopen maanden is opgedaan zijn verwerkt in dit protocol. Bij veel bruggen is in het verleden met chroom-6 gewerkt, zoals bij de Brienenoordbrug die binnenkort moet worden gerenoveerd, maar ook bij station Driebergen is onderzoek gedaan.

ProRail, het Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat hebben – met expertise en ervaring uit de markt – een beheersregime opgesteld voor het werken met chroom-6. Het protocol chroom-6 is beschikbaar op het Arboportaal, de website van de overheid over gezond en veilig werken.

Chroom-6 op metaal, beton en hout

Chroom-6-houdende verven en coatings zijn gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten bouwmaterialen. Bij het bewerken of verwijderen daarvan kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen.

In het protocol is voor de gangbare werkzaamheden vastgelegd welke preventieve beheersmaatregelen moeten worden genomen. Het Rijk zal als opdrachtgever eisen dat bouwers volgens de nieuwe strenge regels werken. Opmerkelijk is nog dat niet helemaal duidelijk is of dit opgestelde protocol afdoende werkt. Op dit moment loopt nog onderzoek naar het effect van diverse maatregelen. Zodra de uitkomsten bekend zijn, kunnen nog aanpassingen volgen.

 
 

Bron: Cobouw

­