In grondwater op het terrein van staalfabrikant Tata Steel is onlangs de giftige en kankerverwekkende stof chroom-6 aangetroffen. De stof zit op 5 meter diepte in de grond. Dat heeft toezichthouder Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vrijdag bekendgemaakt.

De toezichthouder heeft Tata Steel opdracht gegeven om zo snel mogelijk te onderzoeken waar deze stof vandaan komt en hoe groot de verontreiniging is, meldt de Volkskrant. Volgens de GGD is er op dit moment geen gezondheidsrisico omdat het de stof onder de grond zit en er geen drinkwater gewonnen wordt. Daardoor is er nu van blootstelling aan chroom-6 geen sprake.

De toezichthouder wil dat Tata Steel nu onderzoekt wat de effecten en risico's op 'ecologisch gebied' zijn en kan uitsluiten dat de giftige, kankerverwekkende stof zich toch via het grondwater heeft verspreid naar andere gebieden. Staalfabrikant Tata Steel ligt al jaren onder vuur vanwege de vervuiling en de gezondheidsproblemen die het bedrijf voor de omgeving oplevert.

Bewoners rond de fabriek maken zich zorgen over hun gezondheid. Chronische klachten, zoals hart- en vaatziekten en een hoge bloeddruk, komen vaker voor in de directe omgeving van het bedrijf, zo blijkt uit een onderzoek van de GGD Kennemerland en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het aantal bewoners dat hinder ervaart van stof, roet en rook, nam in 2020 toe ten opzichte van eerdere onderzoeken.

Dat de hinder in de directe omgeving van de fabriek is toegenomen, is opmerkelijk omdat de luchtvervuiling van fijnstof en stikstofoxiden, ook door de staalindustrie, geleidelijk is afgenomen. In de hele regio zijn bewoners zich gezonder gaan voelen, maar in de directe omgeving van de industrie is dat percentage gedaald. Omwonenden houden het terrein van Tata Steel met een webcam in de gaten op vervuiling en incidenten.

Enorme rookwolken
Afgelopen weekend was een enorme rookontwikkeling te zien bij de zogeheten Kooksfabriek 2. De wolken trokken over de omgeving. ,,We hebben sinds 15 maart dit jaar met onze webcam 425 incidenten vastgesteld en dit was wel een van de grootste. En het was ook de eerste keer dat Tata zelf melding maakt, achteraf, van de brand’’, verklaarde Sanne Walvisch van de stichting Frisse Wind dat de camera plaatste.

Kooksfabriek 2 is een van de meest vervuilende fabrieken van Tata Steel. Het verouderde complex is omstreden. Het voldoet niet meer aan de strengste Europese normen en mag daarom meer stikstofoxide en stof uitstoten dan de nieuwste Europese normen, meldde de Volkskrant onlangs. Europa staat niet alleen de ruimere normen toe, maar stelt ook geen verplichting voor Tata Steel om nieuwe installaties te plaatsen.

Tata Steel stoot meer viezigheid uit dan het rapporteert, meldde het RIVM begin dit jaar.


Bron: AD (Klik om het originele artikel te openen)

­