Chroom-VI is een carcinogene stof

Chroom-VI is kankerverwekkend bij de mens en dier.*

De Commissie GBBS concludeert dat na beoordeling van studies dat de evidentie dat Chroom-VI (ook wel Chroom-6 genoemd) verbindingen carcinogeen zijn bij proefdieren en in de mens zeer groot is en onderschrijft zij de classificaties van de EU. De Commissie merkte op dat Chroom-VI verbindingen op meerdere manieren schade kunnen toebrengen
aan het DNA en in het geval van stochastisch genotoxische mechanisme wordt aangenomen
dat er kanker kan optreden bij elk blootstellingsniveau en bij het berekenen bij haar risicoberekening,
“worst-case”- scenario te nemen als uitgangspunt. 

*zie publicaties. GBBS 1998 en samenvatting IARC ( 2012) NIOSH ( 2013) NTP ( 2014) 6,8,11,29  |  Bron: https://www.ser.nl/documents/83490.pdf

Lees meer
/chroom-6/waarom-is-chroom-6-gevaarlijk/giftig

Giftig

Een te hoge dosis kan tot ernstige gezondheidsrisico’s leiden.

/chroom-6/waarom-is-chroom-6-gevaarlijk/kankerverwekkend

Kankerverwekkend

Chroom-VI gaat makkelijk verbindingen aan met de cellen in het menselijk lichaam.

/chroom-6/waarom-is-chroom-6-gevaarlijk/milieuvervuilend

Milieuvervuilend

Het verwerken van objecten met chroom VI kan zeer milieuvervuilend zijn.

Verfmerken en soorten met Chroom-VI

Verf dat Chroom-VI of chroomverf bevat is een bewust geproduceerde chroomvorm met gewenste eigenschappen.

Het voordeel dat Chroom-VI had is dat het als deklaag of als ingrediënt van bouwmaterialen het product een extra stevigheid en bescherming tegen corrosie geeft. Chroom-VI, vaak genoemd chroomverf, kan gebruikt worden met hout, andere verfsoorten, plastic maar hecht zich ook goed aan verschillende metalen. Met name in de jaren 1960 tot 1980 is chroomverf veel gebruikt in de verf- en de staalindustrie. Chroom-VI is onder andere gebruikt in diverse verfmerken die in Nederland te koop zijn.

 

Juridische aansprakelijkheid

Het is zaak om als werkgever verantwoordelijkheid te nemen met betrekking tot Chroom-VI problematiek.

De werkgever van werknemers die aan Chroom-VI worden blootgesteld en de eigenaar van het object waar Chroom-VI vrij komt zijn aansprakelijk voor de eventuele schade en gezondheidsrisico's die dit opleveren. Wij adviseren, om met de grootst mogelijk zorg met de Chroom-VI problematiek om te gaan.

Lees meer

Vaststellen aanwezigheid Chroom-VI

Neem als werkgever verantwoordelijkheden!

De grenswaarde voor Chroom-VI in lucht is recentelijk verlaagd. Daarmee is het nog belangrijker om naast de eventuele blootstelling eerst de mogelijke aanwezigheid en de diversen bronnen in kaart te brengen. Wij adviseren daarom om onderzoeken op locatie en het vaststellen van de aanwezigheid van Chroom-VI kan worden uitgevoerd door een onafhankelijk geaccrediteerd laboratorium. Het laboratorium werkt onder andere met een testkit en een XRF-meter.

Lees meer

Chroom-VI publicaties

Bibliotheek Chroom-VI en fijnstof.

Hier vind je een overzicht van publicatie van bedrijven, adviesbureaus, gezondheidsraad, arbeidsinspecties, SER en overheden.

Lees hier alle publicaties

Landelijk Meldpunt Afvalstoffen: Bron van inzicht

Gebruik van de begeleidingsbrief Link naar het artikel: Landelijke meldpunt afvalstoffen 

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen en processen

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een...

Cement en het chroomgehalte (VI)

Bij verantwoord gebruik van cement zijn de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperkt. Om de verwerkers van cement nog beter te beschermen is vanaf begin...

Chroom-VI saneren of verwijderen?

 Omdat Chroom-VI een carcinogene stof is en voornamelijk via huidcontact en inademing in het lichaam komt zijn een aantal veiligheidsmaatregelen van kracht welke het best zichtbaar wordt gemaakt in de risico klasse matrix Chroom-VI werkzaamheden. 

Risico Klasse Matrix

Chroom-VI reinigen

VKS is gespecialiseerd in deze gecompliceerde fijnstofreinigingen

Vooraf wordt geïnventariseerd waar de problemen precies uit bestaan aangevuld met een laboratorium onderzoek. Op basis hiervan wordt samen met de opdrachtgever een plan van aanpak gemaakt. Vervolgens wordt er een vrijblijvende offerte gemaakt. Na akkoord wordt er een werkplan en een risicoinventarisatie aangeleverd. Na goedkeuring kan er worden begonnen met de werkzaamheden.

Lees meer

Chroom-VI verwijderen

Bij Defensie, Nedtrain en in de maakindustrie is met Chroom-VI houdende verven gewerkt.

Vaak in combinatie met voertuigen waarbij historisch dieselmotorenemissie vrij is gekomen. Lees het nieuws.
Het reinigen van deze carcinogene stoffen vallen onder RISICOKLASSE 2 en dienen met de nodige veiligheidsmaatregelen te worden aangepakt.

Lees meer

Deze website is een initiatief van VKS.
VKS is een toonaangevend bedrijf op het gebied van het beheersen van Chroom-VI problematiek. 

Via deze website willen wij zo veel mogelijk kennis en informatie delen. In het eerste deel vind je algemene informatie, die op ons allemaal van toepassing is. In het tweede deel vind je informatie over en voor bedrijven die de problemen met Chroom-VI op willen lossen.

Contact opnemen met VKS

Chroom-VI in de pers

Hier kunt u recente publicaties over Chroom-VI terug vinden

Lees hier alle artikelen
­