Bibliotheek Chroom-VI en Fijnstof

Hier vindt u een overzicht van publicatie van bedrijven, adviesbureaus, gezondheidsraad, arbeidsinspecties, SER en overheden.

ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben - met expertise uit de markt – een beheersregime opgesteld voor het werken met chroom-6.

Checklijst werkplek kankervrij: Chroom-VI
Link naar het artikel: werkplekkankervrij

Dieselemissies en fijn stof zijn overlappende en samenhangende begrippen. De term dieselmotor emissies wordt vooral in het arbeidsomstandigheden en arbeidshygiëneveld gehanteerd. Het begrip fijn stof wordt van oudsher vooral voor deeltjesvormige verontreiniging in het buitenmilieu gehanteerd.

Link naar het artikel: Dieselmissie

Fijnstof in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijnstof (PM10) vastgesteld. In 2008 is de regeling uitgebreid met grens en streefwaarden. Voor de fijnere fractie van fijnstof ( PM2,5)
Link naar het artikel: RIVM Fijnstof

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr.

Link naar het artikel: zoek.officielebekendmakingen.nl

Fijnstof in Nederland. Bronnen, gevolgen, Europese maatregelen, Nederlandse maatregelen.
Link naar het artikel: Europa Nu

Link naar het artikel: Veilg afvoeren van Chroom-VI 

Hoe kunt in aanraking komen met Chroom-VI verbindingen? Wat doet het lichaam met Chroom-VI verbindingen?

Link naar het artikel: RIVM Wat is Chroom-VI

Bij verantwoord gebruik van cement zijn de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperkt. Om de verwerkers van cement nog beter te beschermen is vanaf begin 2005 de Europese Richtlijn 2003/53/EG van kracht geworden.

Link naar het artikel: Cement en het chroomgehalte

 

De actuele wettelijke grenswaarden voor Chroom VI verbindingen. 

Link naar het artikel: SER Grenswaarden Chroom VI

Bij verantwoord gebruik van cement zijn de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperkt. Om de verwerkers van cement nog beter te beschermen is vanaf begin 2005 de Europese Richtlijn 2003/53/EG van kracht geworden.

De wettelijke grenswaarden voor de stoffen Chroom-VI en Bisfenol A worden per 1 maart 2017 verlaagd op basis van nieuwe inzichten. De nieuwe grenswaarden dragen bij aan betere bescherming van werknemers die in hun werk te maken hebben met deze stoffen.

Link naar het artikel: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ziek door Chroom-VI. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.
Link naar het artikel: Beroepsziekten.nl

Gebruik van de begeleidingsbrief

Link naar het artikel: Landelijke meldpunt afvalstoffen 

Arbocatalogus dieselemissie (DME) Wettelijk kader en reikwijdte normen DME.
geldigheid 2403-2015 t/m vandaag.
Link naar het artikel: Ministeriele en defensie publicatie

Bestanddelen van deeltjesvormige luchtverontreiniging(stof) kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Tot de bestanddelen van deeltjesvormige luchtverontreiniging behoren onder andere fijnstof (PM10), de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5), maar ook chemische herkenbare bestanddelen als PAK(waaronder benzo[a]pyreen), (zware)metalen, allerhande (an)organische stoffen, zouten, maar ook water.
Link naar het artikel Rijksoverheid luchtkwaliteit

Risico, s Chroom VI stoffen

Link naar het Artikel: RIVM

International Agency for research on Cancer and World Health Organization.
Kader 9: Chroom-VI verbindingen.
Link naar het artikel Europese Code Tegen Kanker

Chroom VI-verbindingen
GSW/1966 80-142. Beoordeling van carcinogeniteit Chroom VI
Advies over de gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan Chroom VI-verbindingen.
Link naar het artikel: Gezondheidsraad

­