Bibliotheek Chroom-VI en Fijnstof

Hier vindt u een overzicht van publicatie van bedrijven, adviesbureaus, gezondheidsraad, arbeidsinspecties, SER en overheden.

Lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lijst met kankerverwekkender stoffen en processen zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Jaargang 2018 nr. 21

Link naar het artikel: SZW-lijst Overheid.nl

Arbeidsomstandighedenbesluit geldend van 01-01-2018 t/m heden. Met name hoofdstuk 4. Afdeling 1 gevaarlijke stoffen en afdeling 2. Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen.
Link naar de artikels:
wetten.overheid.nl
overheid.nl

­