Chroom-6 komt niet alleen voor in verf. Het kan ook voorkomen in ander producten, zoals: cement. Ook dan is er een gezondheidsrisico.
In het geval van cement bijvoorbeeld, kan chroom-6 bij een allergische reactie cementeczeem veroorzaken.

Daarom mag volgens Europese richtlijnen het chroom-6 gehalte in cement niet hoger zijn dan 0,0002%. Chroom-6 is namelijk niet uit cement te verwijderen. Dat komt omdat deze stof zit in de bouwstoffen van cement die bij productie ervan gebruikt worden. Oplosbaar chroom-6 kan wel worden omgezet in onoplosbaar chroom-3. Het reductiemiddel dat daarvoor aan het cement moet worden toegevoegd is echter beperkt werkzaam. Het is dan zaak de houdbaarheidsdatum goed in de gaten te houden, want na die datum mag gereduceerd cement onder geen beding worden gebruikt in niet-gesloten en niet-geautomatiseerde systemen. Dat geldt niet wanneer cement wordt toegepast in gesloten, geautomatiseerde processen in machines- en er dus geen contact is met de huid- of wanneer het gaat om chroomarm cement. Dan zijn er geen beperkingen, en is de reductie niet nodig.

Overgenomen uit een publicatie van Agrabeton

­