In veel werkplaatsen van bijvoorbeeld Defensie, Nedtrain en de maakindustrie is met Chroom-VI houdende verven gewerkt.

lees het nieuws

Het verwijderen van Chroom-VI en carcinogene stoffen (fijnstof)

Vaak in combinatie met voertuigen waarbij historisch dieselmotorenemissie vrij is gekomen vind je fijnstof(DME). Dit fijnstof wat veelal neergedaald is als een laag stof op balken, lichtlijnen, verwarmingen en randen en richels is meestal vervuild met kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstoffen(PAK’ s) en polychloorbifenylen(PCB’ s). Maar ook met Chroom-VI houdende stofdeeltjes. Dit blijkt uit diverse analyse’ s van bijvoorbeeld laboratorium onderzoeken.

Het reinigen van deze carcinogene stoffen vallen onder risicoklasse 2 en dienen met de nodige veiligheidsmaatregelen te worden aangepakt.

­