Als u in contact gekomen bent met Chroom-6 is het belangrijk dat u niet in paniek raakt.
Blijf kalm en beoordeel op welke wijze dit heeft plaatsgevonden. Dit kan op de volgende manieren.

Bij inademen

De meest voorkomende manier van besmetting vindt plaats door inademen van stof.

 • Stof veroorzaakt door bijvoorbeeld: schuren, slijpen of┬ázagen.
 • Zorg dat u de stof op u kleding verwijderd met behulp van een stof zuiger.
 • En zorg dat u de stof welke op kleren heeft niet verder in uw luchtwegen, of van anderen terecht komt.
 • Hierna neemt u zo snel mogelijk een douche en was uw kleding goed.
 • Tevens waarschuw direct mensen in uw omgeving en breng de beheerder van de ruimte waarin u zich bevindt op de hoogte.
  Vraag of hij maatregelen neemt om verdere Chroom-6 vervuiling te voorkomen.
 • Ruimte laten afsluiten.
 • Laat onderzoek doen naar de belasting van Chroom-6 (Laboratorium, RPS of SGS).
 • Ruimte laten reinigen door gespecialiseerd bedrijf.

Huidcontact

Wanneer u huidcontact hebt met Chroom-6 bijvoorbeeld met de handen.

 • Maak de huid zo goed mogelijk schoon.
 • Wanneer andere delen van lichaam besmet zijn geraakt. Neem een douche en was zo goed mogelijk de huid.

Inname

Neem direct contact op met een arts.

­