Hierbij kennen we twee situaties, als werknemer of als leidinggevende/werkgever.

Als werknemer

Neem contact op met uw leidinggevende of werkgever en vraag of hij maatregelen wil nemen om te achterhalen
of er inderdaad sprake is van een Chroom-6 vervuiling.

Als leidinggevende/werkgever

Wanneer u vermoedt dat er een Chroom-6 vervuiling is of een vervuiling met carcinogene stoffen,
dan kunt u de volgende stap nemen:

  • Neem contact op met deskundige van VKS. Zij zijn leidend in Europa op het gebied van saneren en zeer deskundig
    op het gebied van de complexe Chroom-6 problematiek.
  • Zij brengen uw Chroom-6 problemen in kaart met behulp van een laboratorium.
  • Stellen een werkplan op met alle veiligheid aspecten op locatie etc.
  • En de wijze van vrijgaven van de ruimten waar Chroom-6 is aangetroffen.
  • De vervuilde ruimte wordt na de sanering in de regel vrijgegeven door een laboratorium als zijnde veilig. 
  • Hierbij wordt een kostenopstelling gemaakt en verwerkt in een vrijblijvende offerte.
­