Kun je kanker krijgen van Chroom-6? Het antwoord daarop is helaas ja.

Chroom-6 wordt pas gevaarlijk wanneer mensen verf verwijderen en onvoldoende maatregelen treffen om deeltjes welke loskomen op te vangen.

Wat moet u beslist niet doen?

Wees altijd voorzichtig met het behandelen van oude verflagen. Vermijd altijd contact met stof. Werk altijd met bronafzuiging en zorg dat u voldoende beschermd bent. Chroom-6 behandelen kan alleen worden uitgevoerd door goed opgeleide mensen met de juiste instructies voor zichzelf en omgeving. 
Doe vooral niet het volgende zonder beschermende maatregelen.

  • Schuren
  • Slijpen
  • Zagen

Vermijd alle werkzaamheden waarbij stof kan vrijkomen in de lucht en omgeving. Vaak is het vrijgekomen stof carcinogeen(kankerverwekkend). Chroom-6 wordt door allerlei industrieën gebruikt omdat het, op moleculair niveau, verbindingen aan kan gaan met andere stoffen. Op zich heel nuttig. Echter is hier ook een gevaarlijke keerzijde aan. Chroom-6 gaat net zo makkelijk verbindingen aan met de cellen in het menselijk lichaam. Deze cellen muteren hierdoor en dat kan verschillende soorten kanker veroorzaken.

Chroom-6 werkt op genetisch materiaal: het tast het DNA aan waardoor tumoren ontstaan. De kans op longkanker is het grootst, maar het wordt ook verdacht van het veroorzaken van kanker in andere organen als dus Martin van den Berg, hoogleraar toxicologie aan de universiteit Utrecht. Het is nog gevaarlijker dan asbest stelt de hoogleraar. Asbest wordt nauwelijks opgenomen door de huid opgenomen en komt vooral door inademing in de longen terecht.

Tientallen miljoenste van een gram

Bij langdurige blootstelling kan een kleine hoeveelheid Chroom-6 waarschijnlijk al kanker veroorzaken, zegt Van den Berg. De norm is daarom tegenwoordig streng: volgens adviesinstituut de SER mag de concentratie niet hoger zijn dan 'tientallen miljoenste van een gram per kubieke meter lucht'.

Daarnaast is Chroom-6 toxisch voor de vruchtbaarheid en voortplanting met alle verschrikkelijke gevolgen van dien. Men realiseert zich vaak niet dat ook de huid Chroom-6 kan opnemen net als bijvoorbeeld je ogen. Het is dus niet alleen het inademen of in je mond krijgen van Chroom-6 wat ellende kan veroorzaken, het gaat helaas veel verder dan dat.

Bronnen Volkskrant.nl, RIVM.nl  |  https://www.volkskrant.nl/wetenschap/wat-is-chroom-6-en-hoe-gevaarlijk-is-het~a3722490/

Omzetting binnen een lichaamscel

Als de omzetting in een lichaamscel plaatsvindt, kan schade aan de cel ontstaan. Op de plek in het lichaam waar cellen beschadigd worden, kan een gezondheidsprobleem ontstaan, zoals schade aan het DNA wat kan leiden tot bijvoorbeeld kanker of auto-immuunziekten. De grootste kans op gezondheidsproblemen is daarom in de weefsels dichtbij het punt van aanraking. Daarbij speelt de gevoeligheid van het weefsel ook mee.

Omzetting buiten een lichaamscel 

Omzetting buiten een lichaamscel (zoals in het maagsap, longslijm of zweet) is niet schadelijk voor de gezondheid. Het meeste van de Chroom-6-verbinding waar iemand mee in aanraking komt, wordt al onschadelijk gemaakt voor het opgenomen wordt in het lichaam. Maar hoe meer Chroom-6-verbindingen in het maagsap, longslijm of zweet terecht zijn gekomen, hoe meer overblijft om lichaamscellen binnen te dringen en schade te veroorzaken.

Onderstaande illustraties geven weer hoe Chroom-6-verbindingen in het lichaam terecht kunnen komen en waar de omzetting allemaal plaatsvindt.
Bron: Meer uitleg vindt u ook in de informatiebrochure Wat is chroom-6?

In de longen

Schematische weergave van hoe ingeademde stofdeeltjes met daarin chroom-6-verbindingen uiteindelijk opgenomen kunnen worden in het lichaam.

In de maag en darmen 

Schematische weergave van hoe ingeslikte deeltjes met daarin Chroom-6-verbindingen uiteindelijk opgenomen kunnen worden in het lichaam. 

­