ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben - met expertise uit de markt – een beheersregime opgesteld voor het werken met chroom-6.

Bij verantwoord gebruik van cement zijn de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperkt. Om de verwerkers van cement nog beter te beschermen is vanaf begin 2005 de Europese Richtlijn 2003/53/EG van kracht geworden.

Dieselemissies en fijn stof zijn overlappende en samenhangende begrippen. De term dieselmotor emissies wordt vooral in het arbeidsomstandigheden en arbeidshygiëneveld gehanteerd. Het begrip fijn stof wordt van oudsher vooral voor deeltjesvormige verontreiniging in het buitenmilieu gehanteerd.

Link naar het artikel: Dieselmissie

Ter verduidelijking van de vraag om welke stoffen en processen het hier in ieder geval gaat, houdt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een lijst* bij van kankerverwekkende stoffen ingedeeld in categorie 1A of 1B als bedoeld in bijlage I van de Verordening (EG) nr.

Link naar het artikel: zoek.officielebekendmakingen.nl

Gebruik van de begeleidingsbrief

Link naar het artikel: Landelijke meldpunt afvalstoffen 

Bestanddelen van deeltjesvormige luchtverontreiniging(stof) kunnen schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Tot de bestanddelen van deeltjesvormige luchtverontreiniging behoren onder andere fijnstof (PM10), de fijnere fractie van fijnstof (PM2,5), maar ook chemische herkenbare bestanddelen als PAK(waaronder benzo[a]pyreen), (zware)metalen, allerhande (an)organische stoffen, zouten, maar ook water.
Link naar het artikel Rijksoverheid luchtkwaliteit

Bij verantwoord gebruik van cement zijn de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperkt. Om de verwerkers van cement nog beter te beschermen is vanaf begin 2005 de Europese Richtlijn 2003/53/EG van kracht geworden.

Link naar het artikel: Cement en het chroomgehalte

 

International Agency for research on Cancer and World Health Organization.
Kader 9: Chroom-VI verbindingen.
Link naar het artikel Europese Code Tegen Kanker

­