Checklijst werkplek kankervrij: Chroom-VI
Link naar het artikel: werkplekkankervrij

De wettelijke grenswaarden voor de stoffen Chroom-VI en Bisfenol A worden per 1 maart 2017 verlaagd op basis van nieuwe inzichten. De nieuwe grenswaarden dragen bij aan betere bescherming van werknemers die in hun werk te maken hebben met deze stoffen.

Link naar het artikel: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Fijnstof in de lucht kan schadelijke effecten op de gezondheid hebben. De Europese Unie heeft daarom in 1999 grenswaarden voor fijnstof (PM10) vastgesteld. In 2008 is de regeling uitgebreid met grens en streefwaarden. Voor de fijnere fractie van fijnstof ( PM2,5)
Link naar het artikel: RIVM Fijnstof

Ziek door Chroom-VI. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.
Link naar het artikel: Beroepsziekten.nl

Fijnstof in Nederland. Bronnen, gevolgen, Europese maatregelen, Nederlandse maatregelen.
Link naar het artikel: Europa Nu

Arbocatalogus dieselemissie (DME) Wettelijk kader en reikwijdte normen DME.
geldigheid 2403-2015 t/m vandaag.
Link naar het artikel: Ministeriele en defensie publicatie

Hoe kunt in aanraking komen met Chroom-VI verbindingen? Wat doet het lichaam met Chroom-VI verbindingen?

Link naar het artikel: RIVM Wat is Chroom-VI

Risico, s Chroom VI stoffen

Link naar het Artikel: RIVM

De actuele wettelijke grenswaarden voor Chroom VI verbindingen. 

Link naar het artikel: SER Grenswaarden Chroom VI

Chroom VI-verbindingen
GSW/1966 80-142. Beoordeling van carcinogeniteit Chroom VI
Advies over de gevolgen van beroepsmatige blootstelling aan Chroom VI-verbindingen.
Link naar het artikel: Gezondheidsraad

­