VKS gespecialiseerd in gecompliceerde fijnstof reinigen

VKS is gespecialiseerd in deze gecompliceerde fijnstof reinigingen, waarbij wordt geïnventariseerd waar de problemen precies uitbestaan aangevuld met laboratorium onderzoek. Op basis van dit onderzoek wordt een plan van aanpak samen met de opdrachtgever gemaakt. Hierna wordt een vrijblijvende offerte gemaakt. Na gunning wordt een werkplan en risico inventarisatie aangeleverd en na goedkeuring wordt er aangevangen met de werkzaamheden. In overleg wordt de oplevering van de werkzaamheden vastgesteld. In veel gevallen wordt de vrijgave en oplevering onder toezicht van een gespecialiseerd laboratorium uitgevoerd. Wat een kwaliteit bevorderende werking heeft en opdrachtgever een garantie heeft dat de werkzaamheden naar behoren en conform afspraken zijn uitgevoerd.

Droge reiniging

Met behulp van een Hepa-stofzuiger geschikt voor Chroom-VI werkzaamheden wordt zoveel mogelijk stof weg gezogen. Dit moet rustig en met beleid worden gedaan om zo weinig mogelijk stof te veroorzaken. De desbetreffende ruimte staat op een lichte onderdruk dit betekent wanneer er toch stof vrijkomt dit wordt opgenomen in de positieve luchtstroom en uiteindelijk in het Hepa-filter terecht komt van de onderdruk machine welke is opgesteld.

Natte reiniging

Alle horizontale delen worden klam vochtig afgenomen. Dit kan zijn met geïmpregneerde doeken en of blauwe werkdoeken nat gemaakt met ruim water en zeep oplossing. Daarna uitgewrongen alvorens deze te gebruiken om mee te reinigen.

Welke onderdelen zouden kunnen worden gereinigd

De genoemde ruimten kennen vele onderdelen welke in aanmerking komen voor reiniging zoals:

  • Dakconstructie.
  • Kabelgoten aan de buiten zijde.
  • Wanden incl. schakelmateriaal.
  • Vaste installaties.
  • Alle randen en richels.
  • Deuren en kozijnen.
  • De isolatiedekens die op de stralingsplaten liggen zullen door ons worden verwijderd en afgevoerd.
  • Aan het einde van het werk worden de vloeren gereinigd.

Veiligheid maatregelen tijdens de werkzaamheden

De desbetreffende ruimte wat wordt gesaneerd van Chroom-IV wordt op een lichte onderdruk gezet zodat er een positieve luchtstroom aanwezig is in de ruimte waar wordt gereinigd. En er wordt een decontaminatie-unit geplaatst.

Onze medewerkers dragen voor dit werk speciale kleding, handschoenen, laarzen en gelaatbescherming om niet in aanraking te komen met eventuele gevaarlijke stoffen zoals Chroom-VI.

Wanneer een shift is afgelopen wordt er gedoucht in de daarvoor opgestelde decontaminatie-unit. Op de ruimtes worden onderdrukmachines geplaatst om de ruimte op onderdruk te houden en positieve luchtstroom te creëren. Een eventuele besmetting naar omringende ruimtes wordt hiermee voorkomen.

Alle in te zetten elektrische gereedschappen worden jaarlijks gekeurd conform NEN3140 en steigermateriaal e.d. conform NEN2718/HD1004. Uiteraard conform de richtlijnen van ons VCA** certificaat.

Werkplan

Alle uiteindelijke uit te voeren werkzaamheden worden in een werkplan Chroom-VI en industriële reiniging sanering vastgelegd. Tevens zijn hierin alle eisen zijn opgetekend en betreding en bloostelling tijdens de werkzaamheden worden vastgelegd. 

Vrijgave werkzaamheden

Na uitvoering van onze werkzaamheden wordt door een onafhankelijk laboratorium een vrijgave uitgevoerd volgens de Duitse DIN waarden voor fijnstof. De grenswaarde daarvan is 4 mG. per m3 lucht. De vrijgave-waarde is 10% van de grenswaarde.

  • Visueel stofvrij
  • Luchtmonsters beneden de grenswaarde van fijnstof. 0,4 mG per m3 lucht.

 

­