Arbeidsomstandighedenbesluit geldend van 01-01-2018 t/m heden. Met name hoofdstuk 4. Afdeling 1 gevaarlijke stoffen en afdeling 2. Aanvullende voorschriften kankerverwekkende of mutagene stoffen en kankerverwekkende processen.
Link naar de artikels:
wetten.overheid.nl
overheid.nl

­