Lijst van kankerverwekkende stoffen en processen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Lijst met kankerverwekkender stoffen en processen zoals bedoeld in artikel 4.11 van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Jaargang 2018 nr. 21

Link naar het artikel: SZW-lijst Overheid.nl

­