Ziek door Chroom-VI. Een beroepsziekte is een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden.
Link naar het artikel: Beroepsziekten.nl

­