De wettelijke grenswaarden voor de stoffen Chroom-VI en Bisfenol A worden per 1 maart 2017 verlaagd op basis van nieuwe inzichten. De nieuwe grenswaarden dragen bij aan betere bescherming van werknemers die in hun werk te maken hebben met deze stoffen.

Link naar het artikel: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

­