Bij verantwoord gebruik van cement zijn de gezondheidsrisico’s tot een minimum beperkt. Om de verwerkers van cement nog beter te beschermen is vanaf begin 2005 de Europese Richtlijn 2003/53/EG van kracht geworden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Link naar het artikel: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

­