ProRail, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf hebben - met expertise uit de markt – een beheersregime opgesteld voor het werken met chroom-6.

 Chroom-6-houdende verven en coatings zijn gebruikt voor de conservering van metalen, betonnen en houten bouwmaterialen. Bij het bewerken of verwijderen daarvan - bijvoorbeeld bij bruggen, stations of andere gebouwen - kunnen chroom-6-verbindingen vrijkomen. In het genoemde beheersregime is voor de gangbare werkzaamheden vastgelegd welke preventieve beheersmaatregelen moeten worden genomen. Het document zal binnen de sector Rijk worden toegepast, zowel vanuit de rol van werkgever als van opdrachtgever.

Op dit moment loopt nog onderzoek naar het effect van diverse beheersmaatregelen. Het beheersregime zal worden bijgewerkt als de uitkomsten daarvan bekend zijn. Het is dus raadzaam hier in de gaten te houden wanneer nieuwere versies beschikbaar zijn.

Download hier het pdf-bestand 'Beheersregime chroom-6'

Bron: Rijksoverheid

­