Van oorsprong is VKS begonnen met calamiteiten bestrijding. Dat brengt een cultuur van direct aanpakken op 24/7 basis met zich mee. Het gaat erom de hulpvraag van een klant snel en efficiënt op te lossen. Deze mentaliteit is bij de uitbreiding van het werkterrein van VKS gehandhaafd gebleven. Nog steeds is ons uitgangspunt om de klant direct met raad en daad terzijde te staan.

VKS – een probleem oplossende gevaarlijke stoffen saneerder die opereert op een hoogwaardig en slagvaardig professioneel kwaliteitsniveau. Waar anderen stoppen begint VKS, gedreven vanuit onze kernwaarden en eigen bedrijfsidentiteit. VKS is innovatief en onderscheidend en wil dankzij nieuwe bestaande technieken blijven opereren op het allerhoogste kwaliteitsniveau en vergroot hiermee haar bijdrage aan de maatschappij. VKS streeft naar een stabiele solide basis waarbinnen de technische oplossingen en kwaliteit de allerhoogste prio krijgen en ons passie, plezier, vreugde en voldoening geeft in onze dagelijkse werkzaamheden.

 

Vakkennis

Vakkennis is een 1e vereiste volgens VKS om op professionele wijze werk aan te nemen en uit voeren. Op basis van jarenlange opgebouwde ervaringen met complexe saneringen in en rondom gevaarlijke stoffen (CMR-stoffen[1]) weet VKS als  geen ander uw passende oplossingen te bieden. Uw zorg is onze zorg en daarnaast denkt VKS graag met u mee om u van uw zorg te ontlasten. Dat doet VKS met vakkennis en passie voor het vak. Het ontwikkelen en zoeken naar oplossingen is het streven van VKS naar een perfecte dienstverlening. 

Kwaliteit

Bij het saneren van gevaarlijke stoffen is het leveren van kwaliteit essentieel. De medewerkers van VKS behoren tot de best opgeleide mensen in hun vak gebied. Opgebouwd door jarenlange werkervaring en scholing, naast het vermogen van onze werknemers om te denken in uitdagingen en oplossingen. Het werken met gevaarlijke stoffen zoals asbest, Chroom-6 of kwik vereist discipline, nauwkeurigheid en zorgvuldigheid, planning en procedures. 

Service

Bij een hulpvraag van een klant heeft VKS een cultuur van aanpakken en weet deze snel en efficiënt op te lossen. De grote kracht van VKS is slagvaardigheid en servicegerichtheid. Het werken met gevaarlijke stoffen zoals CMR-stoffen is omgeven met regels en procedures. Heldere plannen van aanpak, risico’s en inventarisaties worden vooraf aan de uitvoering in overleg doorgenomen. Waar nodig geeft VKS voorlichtingen rondom gevaarlijke stoffen met openheid en zorgvuldigheid. Service vindt men een must bij VKS en vormt een wezenlijk onderdeel bij het dagelijkse functioneren van VKS en het werken aan een duurzame samenleving.

[1]Carcinogeen, Mutageen, Reprotoxische stoffen conform definitie in het Arbobesluit hoofdstuk 4. Voorbeelden hiervan zijn stofrestanten van Chroom-6, hardhout en dieselmotoremissie (elementair koolstof). 

Omdat Chroom-6 een zeer gevaarlijke stof is en kennis hierover nog niet algemeen bekend is, heeft VKS het initiatief genomen voor deze voorlichtingssite. Wij proberen hiermee onze deskundigheid op het gebied van veilig saneren zo goed mogelijk in te zetten zodat deze giftige stof in de toekomst geen slachtoffers meer kan maken.
­